Digital chikane ER tænkt ind i nye lovforslag

Cyberchikane, Digital chikane, Sociale medier Ingen kommentarer

Godt nyt for cyberchikanerede: Ved en nærlæsning af høringsnotatet til lovforslaget om beskyttelse mod arbejdsrelateret vold og chikane viser det sig, at digitale chikane og trusler ER tænkt ind i forslaget. Det fremgår ikke af selve lovteksten, ej heller af bemærkningerne, men i høringsnotatet, som er kommet i forbindelse med behandlingen af forslaget, står der følgende: (min fremhævning med fed)

“Beskæftigelsesministeriet kan oplyse, at trusler og anden krænkende adfærd, der fremsættes over internettet, også er omfattet af forslaget. Arbejdsgiverens pligter vedrørende vold uden for arbejdstid vil vedrøre de ansatte, uanset hvor og hvordan volden udøves, og uanset om volden er rettet direkte mod de ansatte eller indirekte gennem vold mod de ansattes nærmeste. Pligterne vil kun omfatte tiltag, som arbejdsgiveren kan foretage på virksomheden.
Ovenstående bemærkninger er præciseret i bemærkningerne til lovforslaget.
Der kan ikke tages højde for den fremtidige udvikling i alle brancher. Derfor er det ikke muligt og hensigtsmæssigt at begrænse reglerne til at omfatte bestemte brancher og jobtyper.”

Når jeg nærlæser bemærkningerne, kan jeg imidlertid ikke finde nogen beskrivelse af chikane fra internettet. Jeg har derfor kontaktet Beskæftigelsesministeriet, som fortæller, at der efterfølgende vil komme en vejledning, som udarbejdes i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, hvoraf det vil fremgå, at også chikane over internettet er medtaget.

Læs videre…

 

Grænseoverskridende netchikane rammer politibetjente

Cyberchikane, Digital chikane, Sociale medier Ingen kommentarer

PC slår ud 300x267 Grænseoverskridende netchikane rammer politibetjente - Vi får næsten ugentligt henvendelser fra betjente, der bliver chikaneret. Og sådan var det ikke tidligere. Da respekterede man myndighederne rolle. I dag føler alle, at de bliver udsat for en eller anden form for uretfærdighed. Også selv om man tager dem i at begå hærværk eller tisse på gaden, fortæller han.

“Han” er Steffen Daugaard, formand for Fyns Politiforening , og han fortsætter: – Det er meget grænseoverskridende. Og de ting, de bliver kaldt, er så grelle, at jeg næsten ikke kan sige det. Specielt de kvindelige betjente er hårdt ramt, fortæller han til Fyns.dk‘ journalist Vibeke Toft Nielsen, der har skrevet et helt tema om digital chikane i weekendens udgave, hvor jeg også har fået lov at udtale mig.

“Duer jeg overhovedet til mit job?”
Næsten hver uge sker det ifølge Steffen Daugaard, og det rammer ikke kun betjenten, det rammer – familien, børn, forældre, bedsteforældre kan se chikanen på facebook og andre steder. Det rammer også selvværdet, idet betjentene bliver i tvivl om de er gode nok til deres job.
Samme billede gælder andre offentligt ansatte, der oplever, at samtaler med for eksempel klienter eller borgere optages i det skjulte og lægges ud på YouTube, at borgere, som er utilfredse med en sagsbehandler, skriver “Nåda, din datter har en rød kjole på i børnehaven i dag” underforstået, jeg holder øje med dig, og andre sådanne chikaner. Det påvirker arbejdslivet, det påvirker produktiviteten, og det påvirker hele arbejdspladsen. Og det gælder om, at medarbejderne ved, hvad de skal gøre, når det sker, og at ledelsen, ikke mindst, træder til og hjælper den forurettede.

Læs videre…

 

Fem gode e-bøger til selvstændige

50+, Det virtuelle håndtryk, Frie Agenter, Kultur, bøger og musik, Markedsføring Ingen kommentarer

Endelig – nu kan alle mine fem bøger til selvstændige fås som e-bøger!
Også til dem, der foreløbig er på vej! Måske er året 2015 dét år, hvor du selv tager springet!

hane fører an Fem gode e bøger til selvstændige

Så er det i 2015, du går selv!

Det gælder “biblen” for selvstændige, “Frie Agenter – sådan arbejder du som freelancer”,  ligesom det gælder klassikeren inden for networking “Dit professionelle netværk- sådan tænder du kontakterne”, der er så sejlivet og grundlæggende, at jeg i november var ude at holde foredrag om dens eviggyldige indhold, selv om bogen har nogle år på bagen.

Det gælder “Mikrovirksomheder med vokseværk”, som jeg har skrevet sammen med Margrete Bak, min nærmeste og bedste konkollega, og som handler om at vokse med en solovirksomhed uden nødvendigvis at ansætte en hel masse mennesker.

Læs videre…

 

Vi mangler en præcisering af digital vold i nyt lovforslag

Cyberchikane, Digital chikane, Skarpe skud Ingen kommentarer
Ungarn 004 300x224 Vi mangler en præcisering af digital vold i nyt lovforslag

Et stigende antal mennesker oplever at blive hængt ud på nettet, både i arbejdstiden og uden for arbejdstiden. Aviserne har bugnet af artikler herom. NU må loven laves om, så den også indeholder beskyttelse mod digital chikane

Tilføjelse 19. december 2014:  Der ER tænkt på digital chikane i lovforslaget.
Læs præcisering her:

Trods massiv omtale af, hvad der sker med mennesker, når de chikaneres digitalt både privat og i forbindelse med deres arbejde – senest blandt andet eksemplificeret af politikere i TV-temaet “Ti stille kvinde” –  indeholder et nyt lovforslag, der blev fremsat i dag af beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen IKKE en passus om, at digital chikane medtages i definitionen af, hvad vold og trusler om vold er.

Læs videre…

 

Behold fastnettelefonerne! Også på arbejdspladserne!

Skarpe skud 4 kommentarer
fatnettelefon 224x300 Behold fastnettelefonerne! Også på arbejdspladserne!

Jeg elsker min fastnettelefon.
Lad være med at opsige dit abonnement. Det er ikke klogt. Hav altid en “landline” i huset!

Jeg forstår simpelthen ikke den næsegrus beundring for, at vi kan klare alting via mobiltelefonen. Jo tak, fint, og jeg er super glad for, at jeg kan 1000 ting på telefonen som computer, men en SAMTALE, den er faktisk svær at føre på en mobiltelefon!

Forsinkelsen!
Den minimale forsinkelse, der er på stemmer, saboterer gang på gang en flydende og behagelig samtale. Forsinkelsen gør, at man lige venter nogle mikrosekunder på, at den anden reagerer, og ender med at tale i munden på hinanden alligevel.
Det gør rigtig meget ved en samtale. Faktisk ødelægger den ofte nuancerne, tonefaldene, og ikke mindst de intenderede pauseringer, der nu ikke bliver til bevidste tilbageholdte åndedrag, men som bliver til mekaniske, muligvis intenderede – men sandsynligvis ikke – pauser. Private, følelseladede samtaler – såvel som forretningssamtaler  – kan blive meget ubehagelige at føre, fordi der er denne mikroforsinkelse.

Læs videre…

 

En hademail i din boks efter arbejdstid

Cyberchikane, Digital chikane, Skarpe skud Ingen kommentarer

netetikette 72dpi 300x300 En hademail i din boks efter arbejdstid- En advokat, der dagligt har måttet tjekke, om en bestemt person nu igen havde oprettet en falsk, hadefuld side på facebook i hans navn.
– En tankstationsmedarbejder, der ikke kunne få hjælp fra sin virksomhed til at få fjernet en ubehagelig video, som en utilfreds kunde havde lagt op på YouTube
– En byggesagsmedarbejder, hvis private grund blev skridtet af og målt op af en borger, der var utilfreds med, at sagsbehandleren ikke ville give ham tilladelse til en garagebygning, og som oprettede en hadeside på facebook mod medarbejderen.
– En lærer, der fik øgenavne og gjort til grin af såvel elever som forældre på facebook, fordi hun var vikar for en meget populær anden lærer, men ikke faldt i elevernes smag.

Bare et lille udpluk af de sager, jeg er stødt på, hvor mennesker i embeds medfør er blevet hængt ud på nettet, alene på grund af det job, de udfører. Cyberchikaneret på måder, der involverer internettet, og som finder sted uden for arbejdstid.
Mange slukker ikke deres telefon eller lukker for internettet, når de går fra skrivebordet på arbejdet. Vores arbejdstid går ofte ud over almindelig kontortid, og mange skal stadig være /eller føler sig forpligtet til at være tilgængelig på mail, sociale medier og telefon.
Et stigende antal oplever nu denne digitale chikane døgnet rundt – hademail i indbakken til aftenkaffen, SMSser om natten, sammenblanding af privat og arbejdsmæssig sfære på de sociale medier. Det er belastende, det skaber dårligt arbejdsklima, og det er stressende. Chikanen og truslerne rammer meget mere personligt end fagligt, og belastningen er derfor værre.

Ny lov bør tage højde for digital chikane:
I starten af november vil Folketinget blive præsenteret for et lovforslag, der foreslår, at arbejdsmiljøloven ændres, så den fremover også dækker arbejdsrelateret vold og chikane, der finder sted efter, at man er gået hjem fra arbejde, hvis volden eller truslerne er relateret til den ansattes arbejde. Forslaget, der er kommet i et udkast, sendt til høring,  vil betyde, at arbejdsgiveren frem over vil få pligt til at vurdere risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid og pligt til at udarbejde retningslinjer for og instruere i håndtering af samme. Arbejdsgiveren får desuden pligt til at følge op på vold uden for arbejdstid, for eksempel anmelde til politiet og evt omlægge den ramte persons arbejde.

Læs videre…

 

Nu kan du endelig invitere pænt på LinkedIn med app-versionerne

Linked In Ingen kommentarer

Endelig kan det lade sig gøre at invitere nye kontakter via LinkedIns mobilapplikationer. Det har godt nok taget lang tid, men nu kan man skrive en personlig besked frem for at sende en ordløs.
Det er imidlertid ikke helt indlysende, hvordan man finder funktionen, da LinkedIn har lagt den ind under et ikon, som vi normalt bruger til noget andet.

Se lige her:
sådangørdu 284x300 Nu kan du endelig invitere pænt på LinkedIn med app versionerneFørst skal man gå til den profil, man gerne vil invitere. I toppen, lige ved siden af søgefeltet, findes det lille ikon, som ligner en kasse, der går en pil ud af. Dette skal man trykke på, og derefter kommer der to muligheder op, den ene er den sædvanlige, forward profilen , hvilket ikonet også viser.

Den anden er Customize invite, som man klikker på, hvorefter der dukker en skrivemulighed op, hvor man kan forfatte en personlig invitationstekst.

Læs videre…

 

Er den Digitale Post digital nok selv?

Skarpe skud Ingen kommentarer

Så fik jeg mit første brev gennem Digital Post. Eller rettere, jeg fik de første to beskeder om, at jeg nu har fået et brev, som jeg skal hente i min digitale postkasse. Én besked på mail, og én besked på SMS.
Fint nok so far. Jeg kan se, det er fra min kommune, og at det handler om….digital post.

Men se, hvordan mailen ser ud:digitalpost1 300x258 Er den Digitale Post digital nok selv?

Det eneste, der er hyperlinket, er min egen email. Der er intet andet, som er hyperlinket – noget, der nemt kunne lede mig hen til der, hvor min elektroniske post ligger. Der er godt nok to logoer til højre, hvor jeg kunne vælge at hente posten, men end ikke logoerne er hyperlinkede – altså, der er fra brevet ikke noget hyperlink, der nemt leder mig over til min postkasse.Det turde ellers være uhyre oplagt at lægge ind.

Læs videre…

 

Lydens Hus åbner i København for lydiværksættere

Netværk Ingen kommentarer

Vækstfabrikkerne, som huser iværksættere af forskellig karakter i en slags kontorfællesskaber med indbygget rådgivning, udvider i København.
De åbner Lydens Hus, som kombinerer kreative musikiværksættere med højteknologiske lydvirksomheder. De er efter sigende de første i verden, der laver denne kombi.
Lydens Hus åbnes fredag den 10.10. i København. Det sker i samarbejde med Gramex, der bor i samme ejendom på Gl. Kongevej.

Vækstfabrikkerne er egentlig et initiativ, der udspringer af Region Sjælland, men nu udvider det med Lydens Hus i København. Ifølge vækstfabrikkerne selv bliver Lydens Hus de første nogensinde til at samle kunstnere, kreative og højteknologiske iværksættere inden for lydbranchen under ét tag i et professionelt udviklings- og kontormiljø.

Ifølge mine kilder bliver der også i dette hus mulighed for at booke mødelokaler og flyverpladser, hvis man er tilknyttet de andre Vækstfabrikker.
Det dr rigtig godt for de iværksættere, der kommer fra provinsen og har brug for lokaler i storbyen, vel at mærke hvis man er tilknyttet Vækstfabrikkerne.
Lyd kan blive et område. der markerer Danmark , skrev Berlingske forleden.

 

Gå selv – ligesom Anders Fogh

Netværk Ingen kommentarer
50+ og nystartet Gå selv   ligesom Anders Fogh

Nu også som e-bog :-)

Tidligere statsminister og pr. i går  tidligere NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussens indtræden i de selvstændiges rækker med “Rasmussen Global”  har fået mange ord med på vejen her til morgen i pressen, både i diskussion om hans muligheder for overlevelse og lukrativ forretning og hans muligheder for at fejle, fordi han muligvis ikke beskæftiger sig med noget, der er større end ham selv (Berlingske),  og hans nye logo, der i en noget barsk kommentar udnævnes til et krimskramskranie i K-forum.
Jeg vil blot nøjes med at byde ham velkommen i de selvstændiges rækker, og da jeg ved, at han allerede i huset har min bog “50+ og nystartet”, så  vil jeg nøjes med at henvise til en artikel, der netop også i dag er kommet med ud med K-forums nyhedsbrev – Gå solo som solopreneur. I den er der fem gode råd og fem advarsler – og så kan du bare komme og hente resten hos mig, Anders icon smile Gå selv   ligesom Anders Fogh

 

« Ældre indlæg